ارزیابی اولویت‏ های کیفیت محیطی حیات شبانه در فضای شهری از منظر کاربران (نمونه موردی: فضاهای شهری در شهر همدان)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه جامعه‏ شناسان و شهرسازان بر آن‏اند که، با توجه به تغییر ساختار زندگی، قابلیت حیات شبانه نقش مهمی در ارتقای زندگی شهری خواهد داشت. بنابراین، فضاهای شهری به‏ عنوان بستر فعالیت‏ های اجتماعی باید پتانسیل‏ های لازم را برای زیست شبانه مناسب داشته باشند تا به جریان ارتقای کیفیت زندگی شهری کمک کنند. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی اولویت‏ های کیفیت محیطی حیات شبانه از منظر شهروندان در فضاهای جاذب حیات شبانه در شهر همدان است. به همین منظور، مطابق فرمول کوکران، 384 پرسش‏نامه در ده سایت مطالعاتی، که از طریق داده‏ های سنجش از دور شناسایی شدند، توزیع شد. برای اطمینان از کفایت حجم نمونه، از تکنیک کفایت نمونه ‏برداری (KMO) و برای تحلیل یافته ‏ها از روش تحلیل عامل اکتشافی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می ‏دهد امکان برگزاری مراسم‏ ها (730/0)، وجود اماکن تفریحی- ورزشی (741/0)، وجود بازارهای شبانه متنوع (751/0)، وجود سرویس ‏های بهداشتی در فضاهای شهری (896/0)، شرایط آب و هوایی مناسب (716/0)، مطلوبیت محیطی (752/0)، پاکیزگی محیطی (811/0)، فاصله مناسب تا مسکن (857/0)، پارکینگ ‏ها (743/0)، حضور عوامل نظارتی (713/0)، مدیریت پاسخ‏گو و دایمی در فضا (726/0)، محیط و مناظر شهری (728/0)، سطح فرهنگی فضا (757/0)، و درنهایت همه ‏شمولی (772/0) بیشترین اهمیت را برای شهروندان دارند. نکته حایز اهمیت که یافته ‏های این تحقیق را قدری از یافته ‏های تحقیقات دیگر متمایز می ‏کند این است که، با توجه به ویژگی‏ های اقلیمی و فرهنگی در شهر همدان، زیست و حضور شبانه بیشتر در قالب دورهمی‏ های خانوادگی یا گروه ‏های‏ دوستان در فضاهای شهری است.

زبان:
فارسی
صفحات:
713 -733
لینک کوتاه:
magiran.com/p2440070 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.