طراحی الگوی مدیریت بحران در راستای تاب آوری کسب وکارها، مبتنی بر نقش های حاکمیتی و سازمانی (در شرایط همه گیری کووید-19)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
بیماری کووید-19 علاوه بر تهدید سلامت افراد، زیان های جبران ناپذیری به بدنه اقتصاد در سطح جهانی وارد کرد و بیشتر کسب وکارها را با رکود و زیان مواجه ساخت. در این راستا، این تحقیق به دنبال ارایه الگوی مدیریت بحران در شرایط همه گیری کووید-19، با تمرکز بر مقوله تاب آوری کسب وکارها است. روش پژوهش، تحلیل محتوا و کیفی است. بدین منظور چالش های این بحران در پنج سطح مشتمل بر «منطقه ای/سیاسی، جهانی، اقتصاد کلان، بنگاه و سطح خانوار» شناسایی شد. سیاست های کسب وکار در بحران کووید-19 نیز مشتمل بر «سیاست های جهانی، حمایتی، تجاری، مالی و سیاست پولی» مشخص گردید. مولفه های مدیریت بحران کووید-19 نیز مشتمل بر «معماری سازمانی، سازمان دهی جهت پاسخگویی، بازطراحی مدل کسب وکار، شک و شهود، ارزیابی مستمر، اعطای اختیارات، ایمنی روان شناختی، گروه های انعطاف پذیر و توانمندی حل سریع مسیله» هستند. درنهایت راهکارهای حاکمیتی و سازمانی جهت تاب آوری کسب وکارها در این بحران پیشنهاد گردید. همچنین راهکارهای حاکمیتی مشتمل بر «آینده نگاری و سناریوسازی، اولویت بندی، مراقبت از فعالیت زیرساخت ها، تامین بودجه دولتی، تامین مالی از مسیرهای جدید، شناسایی اقشار آسیب پذیر، توانمندسازی و توسعه صنایع برخط، ارایه مشوق های مشروط، هدایت پاداش ها جهت تعدیل تقاضا، فرهنگ سازی جهت مشارکت و ایجاد اعتماد عمومی، تقویت، تشویق و همکاری جهت توسعه سرمایه اجتماعی (رسمی و غیررسمی)» است. راهکارهای سازمانی نیز مشتمل بر «زنجیره تامین، مشتریان، کارکنان، مالی، تبلیغات و بازاریابی، پذیرش و قبول واقعیت و انطباق پذیری، تقویت تحقیق و توسعه و گروه های تخصصی، اشتراک گذاری اسناد و اطلاعات، شناسایی نقاط اهرمی، افرایش تحمل ابهام، همدلی همبستگی و تقویت روحیه مشارکت، ادغام و اتحاد راهبردی و ایده پردازی، نوآوری، اقدامات کارآفرینانه و ابتکاری» است.
زبان:
فارسی
صفحات:
85 -103
لینک کوتاه:
magiran.com/p2440116 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.