جایگاه رساله انیس العاشقین در جریان ادبی قرن دهم هجری (با تاکید بر مقایسه انیس العاشقین و رساله های محتشم کاشانی)

پیام:
چکیده:

کمال الدین حسین ابیوردی، مولف رساله انیس العاشقین، یکی از رساله های مقامه وار و کمترشناخته‏شده پایان قرن نهم هجری در هرات، در تالیف این رساله به گلستان سعدی نظر داشته و در مقدمه اثر اذعان کرده است که، با وجود گلستان، اثر وی دلربایی  چندانی ندارد؛ بااین حال، بررسی ساختار و محتوای رساله اطلاعات ارزنده ای درباره مسایل اجتماعی عهد مولف، در پیوند با جریان شاهدستایی و عشق وقوعی در اختیار مخاطب قرار می دهد، و نوآوری ها و تغییرات سبکی وی در ایجاد بارقه های زبان و قالب/ فرم ادبیات وقوعی در نثر، و همچنین تاثیرات این رساله بر آثار ادبی بعد از خود، مانند رسایل محتشم کاشانی، را نیز نشان می‏دهد. مقایسه الگوهای خویش کاری انیس العاشقین با رساله نقل عشاق و رساله جلالیه، و نیز پرداختن به اشتراکات تمهیدات زبانی و الگوهای روایی آن ها در افزایش حقیقت نمایی روایت و مضامین وقوعی از موضوعات اصلی مطرح شده در این نوشته ‏است.

زبان:
فارسی
صفحات:
70 تا 92
لینک کوتاه:
magiran.com/p2440489 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!