مروری بر چند مدل ارزیابی پیشنهادی برای مقایسه سازندگان ماهواره از دید اپراتورهای ماهواره

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از مهمترین عوامل ایجاد رقابت در نسلهای آینده ارتباطات ماهواره ای، برخورداری از یک سیستم ماهواره ای مناسب میباشد. برای این امر الزم است تا اپراتورهای ماهواره ای، با در نظر گرفتن ملاحظات فنی و اقتصادی از میان سازندگان مختلف ماهواره انتخاب مناسبی داشته باشند. بنابراین، لزوم انتخاب سازنده از میان سازندگان موجود در این حوزه به عنوان یک چالش جدی مطرح میباشد. در این مقاله به مرور چندین روش بررسی و مقایسه معیارهای ارزیابی سازندگان ماهواره بر مبنای روش های بیشترین بیشینه، لکزیکوگرافی، رضایتبخش خاص و رضایتبخش عطفی که جزو الگوریتمهای رایج ریاضی برای مقایسه پارامترها در یک مساله هدف خواهد بود، پرداخته شده و در نهایت روش جامع و کاملتری نسبت به کارهای قبلی با ایجاد یک ماتریس ارزیابی متقابل و بر حسب معیارهای اصلی و فرعی، برای ارزیابی سازندگان ماهواره از دید اپراتور ارایه شده است. در این مقاله برای انتخاب بهتر و کاراتر، 9 معیار اصلی و 26 معیارفرعی بر حسب نوع سرویس و خدمات پیشروی ارتباطات ماهواره ای به منظور ارزیابی و انتخاب مابین سازندگان ماهواره ارایه و با کارهای قبلی مقایسه شده است

زبان:
فارسی
در صفحه:
6
لینک کوتاه:
magiran.com/p2440714 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!