فناوری های مورد نیاز آنتن در نسل پنجم و نسل ششم شبکه های مخابراتی بیسیم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

با توجه به تلفات انتشاری زیاد در موج میلیمتری و باند تراهرتز به کار رفته در سیستمهای رادیویی 5G و 6G ،سلولها بسیار متراکمتر و فشردهتر خواهند بود. از طرفی، به دلیل تقاضای پهنای باند بالای کاربران، استفاده از تکنیکهای شکل دهی پرتو به همراه MIMO Massive برای افزایش بازدهی طیفی، پوشش مناسب و مقرون بهصرفه بودن، بسیار اهمیت دارد. شکل دهی هولوگرافی پرتو، یکی از جدیدترین تکنیکهای مطرح در شکلدهی پرتو است که مزایای زیادی نسبت به تکنیکهای قدیمی شکل دهی پرتو از قبیل شکل دهی آنالوگی پرتو و شکلدهی دیجیتالی پرتو دارد. از اینرو، برای بهره گیری از مزایای شبکه های مخابراتی نسل جدید، ضروری است که از فناوریهای بخشهای مختلفی از جمله آنتنهای موردنیاز آنها، شناخت پیدا کرد و همگام با این فناوریها، در بازار تجهیزات این فناوریهای روبه رشد، نیز ورود نمود. در این پژوهش برخی از آخرین تکنیکها و روش های طراحی آنتن ها و آرایه های شکل دهنده پرتو بررسی و مقایسه میشود. در ادامه، با توجه به نیاز شبکه های مخابراتی آینده و همچنین روند توسعه فناوریها، روش مناسب پیشنهاد میگردد.

زبان:
فارسی
در صفحه:
17
لینک کوتاه:
magiran.com/p2440715 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!