بررسی راه کارهای فنی کاهش سطح پرتوگیری در شبکه های تلفن همراه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه به دلیل توسعه استفاده از تلفن همراه و رویکردهای جهانی در پیاده سازی شبکه های 5G ،سطح قرارگیری عموم افراد در معرض تابش امواج الکترومغناطیسی افزایش زیادی پیدا کرده است. این مساله نگرانیهایی را در مورد عوارض سلامتی ناشی از قرار گرفتن در معرض این امواج ایجاد میکند. روش های مختلفی مانند کنترل توان، شکل دهی پرتو و MIMO انبوه برای کاهش سطح تشعشعات الکترومغناطیسی در سیستمهای تلفن همراه پیشنهاد میشوند. همچنین مواردی مانند توپولوژی شبکه و مدت زمان قرارگیری در معرض تابش میدان الکترومغناطیسی نیز میتواند در کاهش سطح پرتوگیری موثر باشد. در این مقاله، ابتدا تعریف پرتوگیری الکترومغناطیسی، معیارها، اثرات و قوانین آن مورد اشاره قرار میگیرد. سپس، معماری شبکه های ارتباطات سیار و اثر آن بر پرتوگیری الکترومغناطیسی بررسی میشود. در بخش بعد، راهکارهای فنی کاهش سطح تشعشعات الکترومغناطیسی در بخش اپراتوری شبکه های تلفن همراه مورد بررسی قرار میگیرد. در انتها نیز راهکارهای فنی مورد استفاده در تجهیزات کاربران تلفن همراه برای کاهش سطح تشعشعات الکترومغناطیسی ارایه میشوند.

زبان:
فارسی
در صفحه:
27
لینک کوتاه:
magiran.com/p2440729 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!