یافته های گذشته و مسیرهای آینده روشهای تعیین قابلیت انتقال توان در دسترس بخش دوم: روشهای پوی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پس از مطالعه مفاهیم ATC و روش های تعیین ATC ایستا، در این مقاله، روش های تعیین ATC پویا جمع آوری شده است. در این مقاله، تلاش محققان برای ارایه روش های نوین در تعیین DATC سیستمهای قدرت گردآوری شده و شایستگیها و ضعفهای این روش ها برجسته شده اند. عدم اطمینان در محاسبات ATC مورد بحث قرار گرفته است و روش های مهم پایداری گذرا و پایداری ولتاژ در تعیین DATC بررسی شده اند. در انتهای مقاله، نقاط قوت و ضعف تمام روش های تعیین DATC مشخص شده است تا بتوان در آینده، روش های سریعتر و دقیقتری ارایه داد.

زبان:
فارسی
در صفحه:
35
لینک کوتاه:
magiran.com/p2440730 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!