مقایسه ی شبکه های عصبی MLP و SVR جهت مدلسازی و عیب یابی توربین بادی نیروگاه بادی کهک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این مقاله به مدلسازی و سپس عیب یابی توربین بادی با استفاده از شبکه های عصبی هوشمند MLP و SVR پرداخته شده است. عیب یابی و مدلسازی مربوط به بخش سیستم الکتریکال توربین بادی موردنظر میباشد. داده های واقعی دریافتی از توربین بادی مربوط به سایت نیروگاه بادی کهک به عنوان اطلاعات پایه ای مورد نیاز برای انجام مدلسازی و عیب یابی مورد استفاده قرار گرفته است. پس از مدلسازی توربین بادی توسط دو شبکه ی عصبی ذکر شده در بالا، مقایسه این دو روش اتفاق افتاده است و میزان دقت و مقادیر انواع خطاهای مدلسازی برای هریک از این دو روش بررسی و تحلیل شده است و نتایج حاکی از دقت و صحت روش SVR در مدلسازی و به طبع آن دقت و صحت در عیب یابی توربین بادی میباشد. شبیهسازیهای انجام گرفته در نرم افزار MATLAB بوده است و این نرم افزار یکی از نرم افزارهای بسیار پرکاربرد و مورد اعتماد در زمینه ی شبیه سازی سیستمهای الکتریکی و الکترومکانیکی است. نتایج مربوط به شبیه سازیها و مدلسازی ها در قالب شکل های مختلف در متن مقاله آورده شده است. قابل ذکر است که عیب یابی انجام شده برای سنسور سرعت ژنراتور توربین بادی میباشد و اساس مدلسازی و عیب یابی روش داده محور است.

زبان:
فارسی
در صفحه:
58
لینک کوتاه:
magiran.com/p2440743 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!