بررسی الگوهای طراحی مجموعه حسگر در خودروهای خودران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

خودروهای خودران در چند سال گذشته توسعه زیادی داشته اند. این خودروها، انواع حسگر را، مانند رادار، لیدار، سونار و دوربین، برای درک محیط اطراف خود ترکیب میکنند. هر خودروی خودران از حسگرها و موقعیتهای نصب مختلفی استفاده میکند. اگرچه تنوع زیادی در مجموعه حسگرها و موقعیتهای نصب آنها وجود دارد، برخی الگوهای تکراری در میان خودروهای خودران قابل مشاهده است. در این مقاله، این الگوها بررسی شده و رویکردهای مختلف آنها توضیح داده میشود. ابتدا الگوهای به کار رفته در برخی از خودروهای خودران موجود ارایه میشود. سپس ملاحظات عمومی در طراحی الگوهای حسگر بیان میشود. پس از آن مزایا و معایب هر الگو بررسی میشود. سرانجام نتایج حاصل از این بررسی جمعبندی میشود.

زبان:
فارسی
در صفحه:
73
لینک کوتاه:
magiran.com/p2440745 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!