مروری بر روش های آشکارسازی حالت جزیره ای با قابلیت هماهنگی با توابع پیشرفته حمایت شبکه بر روی مولدهای فتوولتاییک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

با توجه به مزایای فراوان بکارگیری واحدهای تولید پراکنده به ویژه آنهایی که از انرژیهای تجدیدپذیر و پاک استفاده مینمایند، اتصال آنها به شبکه توزیع به طور فزایندهای در حال گسترش است. در بین انواع مولدهای تجدیدپذیر، نیروگاه های فتوولتاییک به دلیل تولید انرژی پاک، بهره برداری و نگهداری ساده و دسترسپذیری در اکثر مناطق، بیشتر از سایر فن آوریها مورد توجه قرار گرفته اند. علیرغم مزایای اشاره شده، اتصال مولدهای فتوولتاییک به شبکه توزیع، مسایلی در زمینه حفاظت شبکه ایجاد خواهد کرد. امکان تداخل عملکرد رله ها و ناهماهنگی آنها، دوسوتغذیه شدن شبکه و وقوع حالت جزیرهای از جمله آنها هستند. از سوی دیگر، با افزایش نفوذ این مولدها، فعال بودن توابع پیشرفته حمایت شبکه از جمله تنظیمهای توان اکتیو و راکتیو، قابلیت گذر از افت ولتاژ (LVRT) و جابجایی بدون وقفه به حالت عملکرد مستقل به منظور جبران تولید غیرقابل پیش بینی آنها در دستورالعملهای کنونی شبکه (Grid Code) لحاظ شده است. از آنجاکه این خدمات جانبی میتواند عملکرد روش های آشکارسازی حالت جزیرهای را مختل نماید، ارایه روش آشکارسازی حالت جزیره ای با در نظر گرفتن خدمات جانبی، ضروری میباشد. در این مقاله برخی از روش های آشکارسازی حالت جزیرهای با قابلیت هماهنگی با توابع پیشرفته حمایت شبکه از جمله تنظیمهای توان، گذر از افت ولتاژ و جابه جایی بدون وقفه به حالت مستقل از شبکه مرور شده است.

زبان:
فارسی
در صفحه:
82
لینک کوتاه:
magiran.com/p2440746 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!