شناسایی و بیان شاخص های موثر بر مدیریت سرمایه فکری با رویکرد الگوی دانشی در گمرکات کشور

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

سازمان ها برای توسعه خود باید دارای قابلیت هایی باشند که بتوانند برای ایجاد منابع کمیاب، ارزشمند و تقلید ناپذیر به کار برند. مدیریت سرمایه فکری، مزیت رقابتی است که تقلید آن سخت می‏باشد. هدف این پژوهش شناسایی و بیان شاخص های موثر بر مدیریت سرمایه فکری با رویکرد الگوی دانشی در گمرکات کشور است.

روش پژوهش

 پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش داده بنیاد انجام گرفته است. ابزار جمع آوری داده‏ها، مصاحبه‏های نیمه ساختار یافته و به منظور گردآوری اطلاعات، با به کارگیری روش نمونه‏گیری هدفمند با20 نفر از خبرگان و آگاهان اداره گمرک کشور مصاحبه انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت.

یافته‏ ها

در قالب مدل پارادایمی شامل سرمایه‏ارتباطی، سرمایه‏انسانی، سرمایه‏ساختاری به عنوان مقوله‏محوری و یادگیری‏سازمانی، نگرش سیستمی و فناوری اطلاعات به عنوان شرایط علی، سازمان های همکار، نظریه پردازان خارجی، دولت و شرایط محیطی به عنوان عوامل زمینه ای، موانع و چالش ها شامل، عوامل سازمانی به عنوان راهبردها و خط‏مشی گذاری دانش‏محور، مدیریت‏دانش، نوآوری،خلاقیت، ایده و سازمان دانش محور به عنوان پیامد قرار گرفت.

نتایج

مبین معناداری مدل‏های اندازه‏گیری و معادلات‏ساختاری در سطح اطمینان 99% می‏باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
103 -116
لینک کوتاه:
magiran.com/p2440860 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.