تاثیر گیاه میزبان بر واکنش تابعی کفشدوزک Stethorus gilvifrons Mulsant

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

واکنش تابعی یکی از مهم ترین شاخص های ارتباط شکارگر-طعمه است که تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله ویژگی های گیاه میزبان قرار می گیرد. اثر خصوصیات سطح برگ گیاه میزبان بر واکنش تابعی کفشدوزک Stethorus gilvifrons در مراحل لاروی و بالغ نر و ماده بر روی سه هیبرید خیار گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که خصوصیات گیاه میزبان، تراکم های مختلف طعمه و تلفیق این دو عامل با یکدیگر بر تعداد طعمه های کشته شده توسط شکارگر تاثیر گذاشتند. رگرسیون لجستیک، واکنش تابعی نوع سوم را برای لارو های شکارگر بر روی سه میزبان گیاهی و ماده های بالغ بر روی دو هیبرید فادیا و سلطان و نر های بالغ بر روی هیبرید سینا و فادیا نشان داد. نتایج حاصل از برآورد زمان دستیابی و نرخ حمله نیز بر تاثیر ساختار گیاه میزبان بر کارایی و قدرت جستجوگری دشمن طبیعی تاکید داشت که می بایست به منظور بهبود کاربرد مبارزه بیولوژیک در نظر گرفته شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
11 -20
لینک کوتاه:
magiran.com/p2441537 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.