مدل توسعه اکوتوریسم در ایران: ابعاد و استراتژی ‏ها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این مطالعه در قالب پژوهشی ترکیبی به منظور ارایه مدل توسعه اکوتوریسم در ایران اجرا گردیده است. در بخش کیفی به مصاحبه با خبرگان گردشگری اقدام و داده‏ ها با روش تحلیل مضمون، تحلیل شد که به شناسایی 4 بعد اصلی و 19 استراتژی انجامید. در بخش کمی، با بکارگیری پرسشنامه به این ابعاد و استراتژی ‏ها توسط خبرگان صنعت گردشگری کشور امتیاز داده شد. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از روش مجموعه های فازی مردد، گویای این است که مهمترین ابعاد توسعه اکوتوریسم به ترتیب عبارتند از ابعاد مدیریتی، توسعه زیرساخت‏ها، بازاریابی، و آموزش و توسعه منابع انسانی. یافته ‏ها نشان داد انجام فعالیت‏های بازاریابی برای افزایش سهم بازار (رسوخ در بازار)، تنوع ‏بخشی به محصول اکوتوریسم (تنوع ناهمگون)، بهبود وضعیت راه ‏های دسترسی به روستاهای هدف گردشگری و افزایش تاب‏ آوری مقصدها در مقابل بلایای طبیعی به ترتیب مهمترین استراتژی‏های توسعه اکوتوریسم در ایران محسوب می‏شوند.

زبان:
فارسی
صفحات:
147 تا 178
لینک کوتاه:
magiran.com/p2441954 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!