طراحی الگوی آمادگی جامعه محور دانشگاه های علوم پزشکی ایران برای ارائه خدمات درمانی به زلزله زدگان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

ایران به عنوان یکی از کشورهای زلزله خیز جهان، به دلیل گستره جغرافیایی و کمبودهای موجود، همواره در ارایه خدمات پزشکی به آسیب دیدگان توسط دانشگاه های علوم پزشکی با چالش های جدی مواجه است. این مطالعه با هدف دستیابی به مدلی از آمادگی جامعه محور دانشگاه های علوم پزشکی ایران برای ارایه خدمات بهداشتی به زلزله زدگان انجام شد.

روش کار

روش تحقیق کیفی و مبتنی بر نظریه زمینه ای بود. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری و به روش استراوس-کوربن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس 11 مصاحبه با کارشناسان مدیریت بحران از جمله اساتید دانشگاه، مدیران ارشد دانشگاه های علوم پزشکی، مشاوران مدیریت بحران و کارشناسان سازمان های مردم نهاد.

یافته ها و نتیجه گیری

نتایج مصاحبه طی فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی منجر به ایجاد یک مدل پارادایم برای دانشگاه های علوم پزشکی ایران برای ارایه خدمات بهداشتی درمانی در بحران زلزله شد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
107 -116
لینک کوتاه:
magiran.com/p2442013 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.