اثربخشی نوروفیدبک بر حافظه کاری و انعطاف پذیری شناختی بیماران مبتلا به افسردگی خفیف

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه

 افسردگی یک بیماری شایع در سراسر جهان است. تقریبا 280 میلیون نفر در جهان افسردگی دارند. 

هدف

 پژوهش حاضر با هدف اثربخشی نوروفیدبک بر حافظه کاری و انعطاف پذیری شناختی بیماران مبتلا به افسردگی خفیف انجام شد.

روش ها

این بررسی، مطالعه نیمه تجربی است که بر روی 30 بیمار مبتلا به افسردگی خفیف شهر رشت که در سال 1400 به صورت هدف مند انتخاب شدند، انجام شد. از برنامه مداخله نوروفیدبک و پرسش نامه افسردگی گلدبرگ، انعطاف پذیری شناختی دنیس و واندروال و حافظه کاری دانمن و کارپنتر استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

نتایج نشان داد آموزش نوروفیدبک در افزایش حافظه کاری (038/P<0) و انعطاف پذیری شناختی (P<0/001) بیماران مبتلا به افسردگی خفیف تاثیر داشت.

نتیجه گیری

سیستم نوروفیدبک با استفاده از یک سیستم پاداش ساده می تواند فعالیت مغز را تغییر دهد. در واقع، آموزش نوروفیدبک می تواند روش موثری برای افزایش حافظه کاری و انعطاف پذیری شناختی در بیماران مبتلا به افسردگی باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
290 -303
لینک کوتاه:
magiran.com/p2442027 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.