بررسی فون مگس های خانواده Tephritidae در قسمت مرکزی استان خراسان رضوی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

خانواده Tephritidae یکی از خانواده های دوبالان است و اغلب گونه های این خانواده گیاهخوار می باشند. برخی از گونه های این خانواده از آفات مهم محصولات کشاورزی به حساب می آیند و تعدادی از گونه های آن به طور موثر در برنامه های کنترل بیولوژیک علف های هرز مورد استفاده قرار می گیرند. بر اساس بررسی های انجام شده طی سال های 1392 تا 1394 روی فون مگس های خانواده Tephritidae در قسمت مرکزی استان خراسان رضوی 15 گونه متعلق به 10 جنس به نام های Acanthiophilus helianthi، Chaetorellia australis *، Chaetorellia conjuncta*، Euleia heraclei*، Goniurellia longicauda*، Tephritis pallescens*، Tephritis postica، Tephritomyia despoliata، Terellia serratulae، Trupanea amoena، Trupanea stellata، Urophora anthropovi، Urophora sp.near dirlbeki ، Urophora spatiosa*، Valera ariana از مناطق مختلف استان یاد شده جمع آوری گردید. گونه هایی که با ستاره مشخص شده اند برای اولین بار از استان خراسان رضوی گزارش می شوند. به این ترتیب تعداد گونه های این خانواده در استان خراسان رضوی به 33 گونه افزایش یافت و لیست گونه های این خانواده تهیه شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
43 -50
لینک کوتاه:
magiran.com/p2442034 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.