شیوع کم خونی دوران بارداری در زنان باردار استان گلستان در سال 1399

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه 

کم خونی یکی از مهم ترین مشکلات در جهان است و به طور ویژه کودکان خردسال و زنان باردار را درگیر می کند.
هدف مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی آنمی دوران بارداری و عوامل مرتبط با آن انجام شد.

روش ها

این مطالعه مقطعی تحلیلی در سال 1399 با استفاده از اطلاعات زنان باردار تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گلستان از سامانه ناب اجرا شد. افراد شرکت کننده شامل هزار نفر بودند که مراقبت های بارداری را در یکی از مراکز جامع سلامت دریافت و آزمایش های روتین بارداری را انجام داده بودند. جهت بررسی عوامل فردی-باروری مرتبط با کم خونی از آزمون های کای دو و رگرسیون لجستیک چندگانه استفاده شد.

یافته ها 

شیوع کم خونی در افراد تحت مطالعه 18/4 درصد بود که از این تعداد 19/27 درصد کم خونی شدید، 63/03 درصد کم خونی متوسط و 17/7 درصد کم خونی خفیف داشتند. این میزان با فاصله بین بارداری، رتبه زایمان، سن در اولین بارداری، سن ازدواج، ماه بارداری، سابقه ابتلا به عفونت دستگاه ادراری، تعداد مراقبت ها و تحصیلات رابطه معنی داری داشت (0/05> P). بین شیوع کم خونی دوران بارداری با محل سکونت و محل مراقبت زنان باردار رابطه ای مشاهده نشد.

نتیجه گیری

باتوجه به یافته ها، با افزایش ماه بارداری، داشتن سابقه عفونت ادراری، سن پایین ازدواج، کم بودن تعداد مراقبت های دریافتی در طول بارداری و پایین بودن سطح سواد شانس کم خونی دوران بارداری نیز افزایش می یابد. بنابراین شناسایی زنان در معرض خطر و اطمینان از مراقبت کافی و به موقع از آن ها مهم است.

زبان:
فارسی
صفحات:
2 -17
لینک کوتاه:
magiran.com/p2442036 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.