بررسی تحلیلی اثر پارامترهای مختلف بر عملکرد لرزه ای میان قاب های مصالح بنایی دارای بازشو در قاب های بتن مسلح با جزئیات لرزه ای و غیر لرزه ای

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

قابهای دارای میان قاب مصالح بنایی رایج ترین نوع سازه ای است که برای ساخت سازه های چند طبقه در کشورهای در حال توسعه استفاده می شود. میان قاب های مصالح بنایی عمدتا برای افزایش سختی و استحکام اولیه ساختمان های بتن مسلح مورد استفاده قرار می گیرد. از طرفی قرار گرفتن بازشوهای درب و پنجره در میان قاب مصالح بنایی سازها اجتناب نا پذیر خواهد بود. در مطالعه حاضر، با مدل سازی عددی به روش اجزای محدود غیر خطی اثر وجود میان قاب های مصالح بنایی دارای بازشو های مختلف درب و پنجره بر رفتار داخل صفحه قاب های بتنی با جزییات لرزه ای و غیر لرزه ای در سطوح مختلف بار محوری و ضخامت های مختلف میان قاب، در عملکرد لرزه ای قاب های بتنی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا مدل های پیشنهادی با استفاده از نتایج آزمایشگاهی در نرم افزار اجزای محدود ABAQUS اعتبار سنجی می شود. نتایج حاصل از تحلیل های صورت گرفته نشان می دهد که افزایش بار محوری باعث افزایش مقاومت نهایی، سختی موثر و کاهش شکل پذیری در نمونه های دارای میان قاب مصالح بنایی با بازشو مختلف درب و پنجره و قاب بتن مسلح با مشخصات لرزه ای می شود. افزایش ضخامت میان قاب بنایی باعث افزایش مقاومت نهایی و سختی موثر در نمونه ها با  جزییات لرزه ای و غیر لرزه ای گردید. نتایج این بررسی ها نشان می دهد که حالت های مختلف قرارگیری بازشوها در نحوه رفتار قابها اثرات قابل توجهی دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
67 -81
لینک کوتاه:
magiran.com/p2442437 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.