بهسازی لرزه ای مخازن هوایی استوانه ای ذخیره آب به کمک جداسازهای غیرخطی با در نظر گرفتن اندرکنش سیال- سازه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

وسعت احداث مخازن هوایی به عنوان یکی از مهمترین سازه های تامین کننده آب بهداشتی شهرها، و ضعف آنها در برابر زلزله، ضرورت تحقیق راجع به روش های نوین کنترل غیر فعال این سازه ها را دو چندان می نماید. از جمله فناوریهای نوین مهندسی زلزله، طراحی جداسازهای لرزه ای و کاربرد آن در سازه های خاص از جمله مخازن هوایی محتوی مایع است. در تحقیقات انجام شده تاکنون بررسی خاصی بر روی کارایی این نوع سیستم ها در کاهش پاسخ لرزه ای مخازن هوایی استوانه ای با در نظر گرفتن انعطاف پذیری پوسته انجام نشده است. در این پژوهش با انجام تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی، عملکرد لرزه ای یک مخزن فولادی هوایی بدون و با جداساز تحلیل و نتایج با هم مقایسه شدند. بدین منظور، از دو نوع جداساز هسته سربی و الاستومری استفاده شده است. جهت نیل به این هدف، المان های محدود با رفتار پوسته ای برای جداره مخزن، المان های محدود داخلی برای سیال درون مخزن و المان های هیسترزیس با رفتار دوخطی برای جداسازها انتخاب گردیده و آنالیز لرزه ای مخزن انعطاف پذیر تحت تاثیر زلزله واقعی در حوزه زمان انجام می شود. نتایج نشان می دهد که جداسازی افقی علیرغم ایجاد تغییرمکان قابل توجه در سازه، کارایی بیشتری در کاهش پاسخ لرزه ای سیستم دارد که این موضوع به خصوصیات زلزله بستگی دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
42 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p2442888 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.