نقش اعتماد تحصیلی و عزم در تمایل به برقراری ارتباط فرآگیران ایرانی زبان انگلیسی در خارج کلاس، داخل کلاس و کلاس های آنلاین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
اعتماد تحصیلی، عزم و تمایل به برقراری ارتباط فرآگیران نقش مهمی در یادگیری زبان دوم آنان دارند. این مطالعه به بررسی نقش اعتماد تحصیلی و عزم در تمایل به برقراری ارتباط فرآگیران ایرانی زبان انگلیسی در زمینه های مختلف ارتباطی و آموزشی پرداخته است. بدین منظور، 385 فرآگیر زبان انگلیسی به پرسشنامه های مربوطه پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که فرآگیران با سطوح بالاتر اعتماد تحصیلی و عزم، میزان تمایل به برقراری ارتباط  بالاتری در داخل کلاس، خارج کلاس و کلاس های آنلاین داشتند. همچنین نتایج نشان داد که در کلیه زمینه های ارتباطی، عزم فرآگیران پیش بینی کننده تمایل به برقراری ارتباط آنان بود، و فرآگیران دانشگاهی بالاترین نمره را داشتند، و بعد از آن به ترتیب فرآگیران موسسات خصوصی زبان و مدارس مقطع دوم متوسطه. همچنین، اعتماد تحصیلی و عزم رابطه معناداری با تمایل به برقراری ارتباط فرآگیران مقطع دوم متوسطه، موسسات خصوصی زبان و دانشگاه ها داشت. یافته دیگر این مطالعه آن بود که عزم پیش بینی کننده تمایل به برقراری ارتباط همه گروه ها بود، در حالی که اعتماد تحصیلی پیش بینی کننده تمایل به برقراری ارتباط فرآگیران در موسسات خصوصی زبان و دانشگاه ها بود. نتایج این مطالعه می تواند برای معلمان زبان انگلیسی کاربرد داشته باشد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
57 -76
لینک کوتاه:
magiran.com/p2443206 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.