مطالعه تطبیقی ریسک فاکتورها و پاسخ ملی به دیابت در کشورهای منتخب

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و هدف

دیابت یکی از شایع ترین و پرهزینه ترین بیماری های غدد در جهان است.  سن ابتلا به آن در ایران 10 تا 15 سال از میانگین سن شایع ابتلا در کشورهای توسعه یافته پایین تر است. برای پیشگیری و کنترل این بیماری ، اقداماتی جهت شناسایی ریسک فاکتورهای اصلی و پاسخ ملی به دیابت در کشور های جهان انجام شده است.این مطالعه با هدف مقایسه ریسک فاکتورهای اصلی و پاسخ ملی به دیابت درکشورهای منتخب انجام شد.

مواد و روش ها

این مطالعه مروری با استفاده از روش تطبیقی انجام شد. شش کشور ایران، هند، چین، آلمان، کانادا و سومالی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. برای یافتن اطلاعات مورد نیاز  )اطلاعات جمعیت شناختی، اطلاعات آماری، ریسک فاکتورهای اصلی و ابعاد پاسخ ملی به دیابت)  از مقالات موجود در پایگاه های اطلاعاتی و سایت های رسمی و معتبر استفاده شد.

یافته ها

سه عامل چاقی ، اضافه وزن و کم تحرکی به عنوان اصلی ترین ریسک فاکتورهای دیابت در کشورهای منتخب شناسایی شدند. این کشورها ، پاسخ ملی به دیابت را به صورت کامل و یا نسبی اجرا کرده اند.

نتیجه گیری

ماهیت چند وجهی دیابت مستلزم ارایه راه حل چند بعدی به منظور کاهش بار بیماری از طریق کنترل  ریسک فاکتورهای اصلی آن است. اصلاح شیوه ی زندگی نباید منحصر به آموزش و ارتقای سطح تغذیه و فعالیت بدنی باشد بلکه باید شامل اصلاح روش ها، بینش ها و نیز ارزش های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1769 -1782
لینک کوتاه:
magiran.com/p2443232 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.