بررسی زمین شناسی و زمین شیمی کانسار مس- طلای پورفیری- اپی ترمال چوران در زیر پهنه دهج- ساردوئیه از کمان ماگمایی ارومیه- دختر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

کانسار مس- طلای چوران در 70 کیلومتری شهرستان بردسیر و در بخش جنوبی کمربند ماگمایی ارومیه- دختر قرار گرفته است. کانه زایی در این منطقه مرتبط با توده های گرانودیوریت و کوارتز دیوریت با سن الیگو- میوسن است که در توالی آتشفشانی- رسوبی ایوسن نفوذ کرده اند. کانه زایی از عمق به سطح به ترتیب شامل کانه های مگنتیت، پیریت، کالکوپیریت، آرسنوپیریت، اسفالریت، گالن و تورمالین است. در قسمت های  سطحی کانسار رگه های سیلیسی سولفیدی با ضخامت های متغیر (50 تا 150 سانتی متر) دیده می شود. عمده دگرسانی ها در این کانسار از عمق به سطح، شامل دگرسانی های سدیک- کلسیک، پتاسیک، فیلیک (مربوط به یک سامانه پورفیری)، آرژیلیک، آلونیت (مربوط به یک سامانه اپی ترمال) و در قسمت های سطحی دگرسانی سیلیسیک است. بر اساس بررسی های شیمی سیلیکات، پلاژیوکلازهای توده های گرانودیوریت و کوارتزدیوریت از نوع آندزین است. بر اساس نمودار Al / (Ca + Na + K) (apfu)  در مقابلAn% ، کلیه پلاژیوکلازهای توده گرانودیوریتی کانسار چوران در محدوده نفوذی های کانه دار و پلاژیوکلازهای کوارتزدیوریت در محدوده نفوذی های نابارور به سمت بارور قرار گرفته است. میزان فلویور IV(F), ، کلر IV (Cl) و نسبت فلویور به کلرIV (F/Cl)  در بیوتیت های کوارتز دیوریت، به ترتیب 2/2تا0/4، 6/5- تا 5/5-، 8/7 تا 6/9 و در گرانودیوریت به ترتیب 0/2 تا 4/2، 8/5- تا 6/5- و (7/7 تا 1/8) است. با توجه به ویژگی هایی مانند تغییرات نوع کانه زایی، دگرسانی و مشاهدات صحرایی می توان اظهار داشت، که کانسار مس- طلای چوران مثالی از یک سامانه انتقالی پورفیری به لیتوکپ اپی ترمال سولفیداسیون بالاست.

زبان:
فارسی
صفحات:
39 -66
لینک کوتاه:
magiran.com/p2443274 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.