منشا سیال کانه ساز در کانسار مگنتیت-آپاتیت چغارت، شمال شرق بافق: شواهدی از کانی شناسی، زمین شیمی، ریزدماسنجی و ایزوتوپ های پایدار (O-C و O-H) و ناپایدار (U-Pb و Nd-Sm)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

بررسی های سنگ شناسی، زمین شیمی و ایزوتوپی بر روی کانسنگ مگنتیت- آپاتیت و دگرنهادی های آلبیت دار کانسار چغارت بیانگر تنوع کانی زایی با منشا متفاوت است. بررسی های ایزوتوپ های پایدار O-H و ایزوتوپ های ناپایدار Nd-Sm بر روی کانی های آپاتیت نسل اول مرتبط با کانسنگ مگنتیت و نسبت های Sr در مقابلMn  در هر دو نسل آپاتیت، منشا رسوبی آنها را نشان می دهد. از طرف دیگر، بررسی های ریزدماسنجی بر روی میان بارهای سیال در آپاتیت نسل اول و ایزوتوپ های پایدار O-C بر روی کلسیت های هم یافت با آلبیت های نسل دوم و سوم در پهنه های دگرنهادی و وجود بافت های برون رستی ایلمنیت در کانی مگنتیت، تلفیقی از فرایندهای ماگمایی و گرمابی دما بالا را به نمایش می گذارد. تفاوت سنی آپاتیت های نسل اول و مونازیت های مرتبط با این آپاتیت ها به روش 238U/206Pb و 207Pb/206Pb نشان دهنده عملکرد سیالات کانی زا در بازه های زمانی مختلف است. بر اساس پژوهش، کانی زایی در کانسار مگنتیت- آپاتیت چغارت منشا چندزادی دارد. این مسیله نقشی مهم در درک فرایندهای کانی زایی و مدل های اکتشافی کانسارهای آهن-فسفات گستره معدنی بافق دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
109 -155
لینک کوتاه:
magiran.com/p2443276 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.