بررسی ریزساختارهای کنترل کننده دگرسانی و کانه زایی در کانسار آهن خسروآباد، شمال خاوری سنقر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

کانسار اسکارن آهن خسروآباد، در بخشی از زون فلززایی آهن باختر کشور (سری سنقر) و در شمال باختری پهنه سنندج - سیرجان واقع شده است. واحدهای زمین شناسی منطقه خسروآباد شامل متاآندزیت بازالتی، آهک های اسلیتی و متبلور (مرمر) ژوراسیک میانی تا پسین و توده های نفوذی کوارتزمونزونیتی و سینیتی ایوسن بالایی است. عملکرد نیروهای تکتونیکی باعث ایجاد شکستگی در واحد متاآندزیت بازالتی شده و شرایط مناسبی را برای گسترش دگرسانی و کانه زایی فراهم کرده است. اعمال تنش های تکتونیکی در واحد متاآندزیت بازالتی اسکارنی شده، اسلیت آهکی و توده های نفوذی، ساختارهایی مانند ساب گرین شدگی و تبلور مجدد بلورهای کوارتز و آلکالی فلدسپار، بافت کاتاکلاستیکی و میلونیتی، جهت یافتگی موازی در اسلیت های آهکی، تشکیل ساختار میکاماهی در بلورهای مگنتیت، حاشیه مضرس و پدیده ان-اشلون و کینک باند در بلورهای پلاژیوکلاز را ایجاد کرده است. کوارتز بی شکل و با خاموشی موجی، بیانگر رخداد تنش در آنهاست. با توجه به موقعیت زمین شناسی و ساختاری و نیز براساس مطالعات پتروفابریکی، دو تیپ کانه زایی شکنا و شکل پذیر در کانسار آهن خسروآباد قابل شناسایی است. بیشترین تمرکز کانه زایی مگنتیت در پهنه برشی شکنا شامل ریزشکستگی ها، رگه ها و رگچه های موجود در واحد متاآندزیت بازالتی اسکارنی شده است. این رگچه ها به صورت موازی و متقاطع با برگوارگی میلونیتی دیده می شوند. کانه زایی تیپ شکل پذیر به صورت پروتومیلونیت و اولترامیلونیت با ژیومتری عدسی شکل و همروند با برگوارگی غالب منطقه گسترش دارد. نتایج این بررسی نشان داد که تنش های تکتونیکی در کانسار اسکارن آهن خسروآباد در تغییرات عیاری و گسترش کانه زایی نقش کلیدی داشته است.

زبان:
فارسی
صفحات:
21 -51
لینک کوتاه:
magiran.com/p2443304 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.