بررسی ژنز دولومیت توده ای میزبان در منطقه معدنی احمدآباد با استفاده از شواهد ایزوتوپی، سنگ شناسی و زمین شیمی عناصر نادر خاکی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

کانسار روی، سرب و مولیبدن احمدآباد در شمال شرق بافق، قسمتی از کمربند متالوژنی بهاباد- کوهبنان و در بلوک پشت بادام واقع شده است. توالی سنگ شناسی منطقه از شیل، دولومیت و آهک تریاس، واحدهای تبخیری، آهک، شیل و ماسه سنگ ژوراسیک به همراه آبرفت های کواترنری تشکیل گردیده است. رگه ای، پراکنده، پرکننده فضای خالی و جانشینی سنگ میزبان مدل های کانی زایی منطقه را تشکیل می دهند. مقایسه نسبت عناصر نادر خاکی سبک و سنگین  (La/Yb) و دیاگرام های نرمال شده عناصر نادر خاکی مربوط به ماده معدنی و سنگ میزبان مشابه هستند. تغییرات نسبت آهن و منیزیم در سنگ میزبان و ماده معدنی دیگر نتایج را پشتیبانی می کند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان می دهد که سنگ میزبان و ماده معدنی در شرایط مشابه تشکیل شده اند. ویژگی های میکروسکوپی و روابط بافتی مشابه با دولومیت های گرمابی می باشد. تغییرات ایزوتوپ پایدار اکسیژن δ18O-   SMOW (‰)) نیز در محدوده دیگر دولومیت های هیدروترمال جهان قرار می گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
52 -63
لینک کوتاه:
magiran.com/p2443305 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.