مقایسه کارائی کوره رادیوفرکانس/خلاء و کوره معمولی برای خشک کردن چوب کاج جنگلی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این تحقیق، عملکرد فناوری رادیوفرکانس/خلاء در مقایسه با روش جابجایی هوای گرم برای خشک کردن چوب کاج جنگلی (Pinus sylvestris) بررسی شد. تخته های مماسی با مقدار میانگین چوب درون برابر با 9/72 درصد، میانگین رطوبت اولیه برابر با 60 درصد و به ابعاد 120×21×8/4 سانتیمتر بریده شد. تخته ها با سه روش خشک شدند: (1) کوره صنعتی معمولی به روش جابجایی هوای گرم در دمای کم (حداکثر دمای 50 درجه سانتی گراد) و (2) دمای متوسط (حداکثر دمای 3/71 درجه سانتی گراد) مطابق یک برنامه چوب خشک کنی اصلاح شده در 20 گام و (3) کوره رادیوفرکانس/خلاء. عملیات خشک کردن با فناوری رادیوفرکانس/خلاء در یک کوره صنعتی با توان 100 کیلووات و فرکانس 50 مگاهرتز مطابق یک برنامه چوب خشک کنی در 6 گام و با حداکثر دمای 65 درجه سانتی گراد انجام شد. سپس، رطوبت نهایی، گرادیان رطوبت، شدت تغییررنگ، معایب و تنش های چوب خشک کنی اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد علاوه بر کاهش محسوس در مدت زمان خشک شدن تخته ها در کوره رادیوفرکانس/خلاء، شدت ترک خوردگی سطحی و مقطعی تخته ها در این کوره نسبت به کوره معمولی به طور معنی داری کم تر بود. ترک های داخلی در هیچ یک از تخته ها رخ نداد. حداکثر شدت پیچش و ناودانی تخته ها به ترتیب برابر با 8/4 و 4/5 میلی متر بود و تفاوتی بین عملکرد سه روش چوب خشک کنی مشاهده نشد. برخلاف تخته های خشک شده در کوره های معمولی، تخته های خشک شده در کوره رادیوفرکانس/خلاء فاقد برون سختی بودند. گرادیان رطوبت در همه تخته های خشک شده کم تر از 2 درصد و قابل اغماض بود. شدت تغییررنگ تخته های خشک شده با فناوری رادیوفرکانس/خلاء به ویژه در ناحیه چوب درون کم تر از سایر تخته ها بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
61 -72
لینک کوتاه:
magiran.com/p2443323 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.