بررسی جایگزینی هیدروکسید سدیم با هیدروکسید کلسیم بر ویژگی های نوری و فیزیکی خمیر کاغذ بازیافتی رنگ بری شده با پروکسید هیدروژن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه استفاده از الیاف بازیافتی به عنوان یک منبع لیگنوسلولزی مهم برای تولید کاغذ محسوب می شود. در فرآیندهای متداول شیمیایی مرکب ز دایی و رنگ بری معمولا از هیدروکسید سدیم به عنوان ماده قلیایی فعال و پروکسید هیدروژن به عنوان ماده رنگ بر استفاده می شود. در این پژوهش، کاغذهای بازیافتی (نسبت اختلاط70% روزنامه و30% مجله باطله) به روش متداول خمیرسازی مجدد شدند و در ادامه مرکب زدایی آنها به روش ترکیبی (شستشو+ شناورسازی) انجام گرفت. خمیرکاغذهای تهیه شده با استفاده از سیستم رنگ بری متداول با استفاده از هیدروکسید کلسیم به عنوان ماده جایگزین هیدروکسید سدیم (NaOH) در سطوح مختلف 2، 4، 6، 8 و 10 درصد در فرآیند رنگ بری استفاده شد و ضمن تعیین مقدار بهینه مصرف، عملکرد آن در رنگ بری با پروکسید هیدروژن در مقایسه با NaOH ارزیابی شد. نتایج استفاده از هیدروکسید کلسیم به جای NaOH در رنگ بری خمیرکاغذ بازیافتی نشان داد که با استفاده از این ماده ضمن بهبود عملکرد فرآیند رنگ بری، می توان کاغذ با درجه روشنی و ویژگی های فیزیکی مطلوب و مشابه در مقایسه با سیستم متداول رنگ بری با پروکسید هیدروژن (در حضور NaOH) تولید کرد. به طور کلی تیمارهای آزمایشی C1 (2 درصد هیدروکسید کلسیم) و C2 (4 درصد هیدروکسید کلسیم) بیشترین میزان درجه روشنی، ضخامت و حجیمی را نشان دادند اما با افزایش مصرف هیدروکسید کلسیم به بیش از 4 درصد، کاغذهای با ویژگی های نوری و فیزیکی ضعیف تری حاصل شد. به طور کلی سطح بهینه مصرف هیدروکسید کلسیم در رنگ بری با پروکسید هیدروژن در محدوده 4-2 درصد قابل توصیه می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
73 -84
لینک کوتاه:
magiran.com/p2443324 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.