بهره برداری چوبی بقایای حاصل از هرس درختان انگور جهت کاربرد در صنایع تخته خرده چوب

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و هدف

با کاهش منابع جنگلی و سیاست توقف برداشت چوب از جنگل های شمال  کشور ما، یافتن منابع جای گزین برای تامین مواد اولیه صنایع چوب ضروری می باشد. هم چنین با توجه سطح زیا باغات کشاورزی و هرس سالانه سرشاخه های درختان، پیدا کردن روش مناسب استفاده  بقایای حاصل از هرس علاوه بر فواید اقتصادی از نظر زیست محیطی هم بسیار مفید خواهد بود. هدف از این تحقیق امکان سنجی بهره برداری از چیپس سرشاخه های حاصل از هرس سالانه درختان انگور در صنعت بوده است.

مواد و روش ها

در این تحقیق بهره برداری چوبی بقایای حاصل از هرس درختان انگور با جمع آوری سرشاخه ها بصورت دستی دستگاه خردکن به روش های یک مرحله ای و دومرحله ای بررسی شد. به منظور شناسایی و ارزیابی روش ها و محاسبه میزان تولید و هزینه از زمان سنجی پیوسته استفاده شد. انتقال چیپس تولید شده از محل تولید به مراکز مصرف با تریلر، کامیون سرپوشیده و وانت بار به ترتیب با ظرفیت 24، 16 و 3 تن انجام شد. سپس مدل سازی پیش بینی زمان بهره برداری بقایا با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه انجام شد.

یافته ها

نتایج نشان داد که میزان تولید بقایای حاصل از هرس درختان انگور در هر هکتار 1/12 تن و هزینه تولید از 986 تا 1238 هزار ریال بازای هر تن، بر اساس روش بهره برداری متغیر بوده است. میزان تولید هر تن چیپس در ساعت در روش دومرحله ای بیشتر بوده و هزینه کل در روش دومرحله ای کمتر از روش یک مرحله ای می باشد. بیشینه سود (2263 هزار ریال در تن) در روش دومرحله ای و حمل با کامیون حاصل شد. بنابراین استفاده از دستگاه خردکن به صورت ثابت در دپو (روش دومرحله ای) نسبت به انجام عملیات بهره برداری در هر باغ (روش یک مرحله ای) از نظر میزان تولید و هزینه به صرفه تر می باشد. نتایج مدل سازی نشان داد که در روش دومرحله ای تاثیر متغیر قطر درختان و در روش یک مرحله ای تاثیر متغیرهای قطر درختان و تراکم بقایا در عرصه بر زمان بهره برداری بقایا معنی دار بوده است.

نتیجه گیری

چیپس چوب حاصل از سرشاخه های درختان انگور علاوه بر سودهی برای کشاورزان می تواند بخشی از نیاز صنایع تخته خرده چوب کشور را نیز تامین نماید و توقف آتش زدن سرشاخه ها در مزارع به کاهش آلودگی محیط زیست هم کمک خواهد نمود.

زبان:
فارسی
صفحات:
164 -170
لینک کوتاه:
magiran.com/p2443429 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.