حکم خرید و فروش داروهای های دولتی خارج از سیستم نظارتی از منظر فقه شیعه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

امروزه خرید و فروش داروهای دولتی خارج از سیتم نظارتی به صورت غیر علنی در جامعه خود نمایی می نماید که منتج به  اختلال نظام توزیع دارویی، آسیب و ضرر به بیمار می گردد. در این راستا می طلبد که در جستجوی عامل بازدارنده درونی و بیرونی از اعمال چنین عملکردی گامی برداشته شود، بنابراین در این مقاله به دنبال تبیین حکم فقهی خرید و فروش داروهای دولتی خارج از سیستم نظارتی می باشد تا حکم الهی  در مورد آن تخریج و استنباط گردد چه بسا در پرتوی قوانین الهی معاملات شرعی تنویر پذیرد و خود مانعی از ادامه آن گردد.

مواد و روش ها

در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی  و با استناد به کتاب و سنت و عقل به استخراج و استنباط حکم خرید و فروش داروهای دولتی خارج از سیستم نظارتی پرداخته است.

یافته ها

با تتبع در آرای چندی از فقهای معاصر حکم به عدم جواز خرید و فروش داروهای دولتی خارج از سیستم نظارتی با استناد به آیات و روایات و عقل از اتقان برخوردار می باشد و با استناد به آیات 29 و 59نساء و 2 مایده و سنت و قاعده وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به نظام، وجوب عدل و انصاف، لاضرر، نفی عسر و حرج و قاعده حرمت اعانه بر اثم، جایز نمی باشد.

نتیجه گیری

نتیجه گویای این است که خرید و فروش داروهای دولتی خارج از سیتم نظارتی با توجه به مبانی فقه شیعه از آن جا که بر خلاف مقررات جمهوری اسلامی و مصداق اکل مال به باطل است و نیز اخلال به نظام را در پی دارد و با انصاف و عدل سازگار نیست و یا منشا ضرر و  عسر می باشد، جایز نیست.

زبان:
فارسی
صفحات:
18 -25
لینک کوتاه:
magiran.com/p2443443 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.