استراتژی های ترجمه عناصر فرهنگی در مجموعه داستانی آبشوران

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

ترجمه عناصر فرهنگی متن ادبی از مهمترین چالش هایی است که مترجم به دلیل تفاوتهای فرهنگی وفکری ناشی از روح زبان با آن روبرو می شود. دراین صورت، کارکرد ترجمه تلاشی برای موازنه فرهنگی نزدیک به فهم مخاطب در فرهنگ زبان مقصد است. موازنه ای که حلقه ممنوعیات آن فرهنگ را لمس نمی کند. مجموعه داستانی" آبشوران" درویشیان، داستان نویس ایرانی، یک پدیده فرهنگی وزبانی متمایز است. داستان روایتگر دنیایی با تمام جزییات است که واقعیت فقر ونابسامانی طبقه کارگری را نشان می دهد. همین امر توجه احمدموسی را، برای ترجمه عربی این داستان ونیز توجه به جنبه های فرهنگی وترجمه آنها، برانگیخت. با استفاده از روش توصیفی وتطبیق ترجمه با متن اصلی وتحلیل موشکافانه استراتژی های ترجمه فرهنگی با تکیه بر نظرگاه ترجمه شناسان، درجستجوی این هستیم: چگونه مترجم عناصر فرهنگی را، که چون سایه وقرین زبان است، طبق استراتژی های ترجمه فرهنگی ترجمه کرده است؟ با توجه به اصل موازنه: مترجم از برابری وخنثی سازی، تحلیل وشرح وبومی سازی در ترجمه مفاهیم فرهنگی و بومی استفاده کرده است به منظور موازنه و برابری فرهنگی بیشتر به عنصر شرح وتحلیل به منظور پرهیز از پیچیدگی معنایی روی آورده است وگاه برای انتقال معانی اصلی متن به درستی ترجمه نکرده است.

زبان:
عربی
صفحات:
1 -24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2443505 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.