بررسی تطبیقی تنوع واژگان در شیوه نگارش احمد حسن زیات، شوقی ضیف وحنا فاخوری بر اساس مقیاس جانسون

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پیشرفت ها و نو آوری های نقد جدید مرهون ارتباط با علم زبان شناسی و تلاش های دانشمندان حوزه ی زبان شناسی در این راستاست. سبک شناسی یکی از مظاهر مدرنیته در نقد جدید است که به ارزیابی دقیق متن از دو جهت یعنی زبان و ساختار می پردازد. تنوع واژگان یک ویژگی برای سبک به شمار می آید که با بررسی آن به میزان غنای زبانی و دایره واژگانی ادیب یا نویسنده دست یازیده می شود. این مقاله در نظر دارد بر اساس روش آمار گیری کیت جانسون Keith Johnson  به بررسی تنوع واژگان سه تن از نویسندگان مشهور تاریخ ادبیات عربی: احمد حسن زیات، شوقی ضیف و حنا فاخوری بپردازد. به سمت نتایج، چهار مرحله را به ترتیب پشت سر گذاشته ایم که عبارتند از: (1) شناخت ساختار سبک شناختی (2) انتخاب مدلل نمونه های آماری تحقیق (3) ارایه ی مقیاس و روش های پیاده سازی آن بر روی نمونه ها (4) روش های محاسبه درصدهای تنوع. از نتایجی که بدان دست یافتیم، آن که درصد تنوع واژگان احمد حسن زیات بیشتر از دو نویسنده دیگر می باشد و این بدان جهت است که نویسنده، تمامی دوره های ادبی و معرفی نویسندگان و شاعران را در یک جلد کتاب گنجانده است و بدون مقدمه چینی و اطاله ی کلام مستقیما به موضوعات اصلی پرداخته است و از همین رو واژگان کلیدی و متنوع بیشتری را در هر موضوع به کاربرده است تا بتواند در حجم اختصاص یافته، تمامی مطالب مهم را ذکر نماید و حق مطلب را به خوبی ادا کرده باشد.

زبان:
عربی
صفحات:
51 -71
لینک کوتاه:
magiran.com/p2443507 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.