چهارچوب استخراج ویژگی سیستم تشخیص محتوای تصاویر بر اساس آنالیز تبدیل چرخشی و اطلاعات مکانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

یک چارچوب جدید استخراج ویژگی برای بازیابی تصاویر ارایه می‌شود. این سیستم برای آنالیز تبدیل چرخشی طراحی شده است. از توصیفگرهای آماری در دامنه فرکانسی سیگنال استفاده می کند. تبدیل چرخشی توسط یک الگوریتم نیمه نظارتی محاسبه می شود که این الگوریتم بسیار ساده و موثر است. ویژگی های استخراجی انرژی و بردار نرم-1 هستند که از بخش های مختلف صفحه دو قطبی فرکانسی بدست می ‌آید. این ویژگی های بازدهی مناسبی را به ارمغان می اورند. مضافا بر اینکه این مقاله چارچوبی جدید دیگری برای ویژگی های مکانی ارایه می دهد که منجر به افزایش مجدد درصد بازیابی در پایگاه داده تصاویر رنگی می‌شود. طلاعات مکان توسط ماتریس میدان نزولی بدست می آید. ترکیب معنادار ویژگی بافتی با اطلاعات طیفی منجر به ویژگی مقاوم در مقابل چرخش و مقیاس بندی می‌شود. نتایج آزمایشات بر روی پایگاه داده مقیاس بزرگ با 10000 تصویر، تضمین کننده کارایی سیسیتم پیشنهادی است. در بلوک بازیابی جهت اندازه گیری فاصله از فاصله کانبرا و مینکوفسکی استفاده شده است. نتایج نهایی سیستم با چند روش قبلی مقایسه می‌شود که در تمامی کلاسها روش پیشنهادی عملکرد مناسبی دارد که در حدود 10 درصد باعث بهبود نتایج می‌شود.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
1 -8
لینک کوتاه:
magiran.com/p2443641 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.