بارزدایی بهینه جهت جلوگیری از فروپاشی ولتاژ با در نظر گرفتن ارزش گذاری فیدرها و باس ها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه، سیستم‌های قدرت با توجه به دلایل اقتصادی، در نزدیکی مرزهای پایداری بهره‌برداری می‌شوند. از طرفی دیگر، با وقوع خطا، حد پایداری شبکه دچار مشکل شده که برای جبران آن راهکارهای مختلفی وجود دارد. آخرین و مطمین‌ترین راهکار برای کنترل و حفظ پایداری شبکه، بارزدایی می‌باشد. در این مقاله، بارزدایی تحت ولتاژ با در نظر گرفتن وابستگی بار فیدرها به ولتاژ و همچنین استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات گسسته بهبودیافته (IDPSO) ارایه‌شده است. با توجه به اینکه مدل بار در تحلیل بار واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اعمال تصمیمات با در نظر گرفتن وابستگی بارها به ولتاژ انجام خواهد شد. برای اطمینان از عملکرد صحیح، روش پیشنهادی با استفاده از نرم‌افزارMATLAB بر روی شبکه نمونه 30 باس IEEE با در نظر گرفتن قیود مربوطه اجراشده است. برای این منظور، دو بار حیاتی برای سیستم نمونه لحاظ شده و نتایج موردبررسی قرارگرفته است. نتایج نشان می‌دهد که روش پیشنهادی، بهترین پاسخ جهت مکان و مقدار بارزدایی را ارایه داده و نشان‌دهنده عملکرد موثر روش پیشنهادی می‌باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
19 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2443644 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.