پیوند بازخورد اصلاحی نوشتاری با دوره های انگلیسی برای اهداف ویژه مختص دانشجوهای علوم پیراپزشکی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

این مطالعه تلاش کرد تا قابلیت اجرای مداخلات آموزشی خاص در دوره های نوشتاری انگلیسی برای اهداف ویژه را که در محدوده بازخورد اصلاحی نوشتاری قرار می گیرند را مشخص کند. بدین منظور93 زبان آموز انگلیسی برای اهداف ویژه سطح متوسط در سه کلاس درس یکی از دانشگاه های علوم پزشکی ایران به سه گروه تقسیم شدند و با استفاده از سه راهبرد بازخورد شامل بازخورد اصلاحی نوشتاری مستقیم، غیرمستقیم و زبان آگاهانه در 10 جلسه بازخورد اصلاحی را دریافت کردند.محققان تلاش کردند تا از طریق تجزیه و تحلیل عملکرد شرکت کنندگان در یک پس آزمون فوری و یک پس آزمون با تاخیر سودمندی مداخلات فوق الذکر را مشخص کنند.نتایج کارایی بازخورد اصلاحی نوشتاری را برای بهبود عملکرد نوشتاری زبان آموزان انگلیسی برای اهداف ویژه را نشان داد.علاوه بر این، نتایج برتری کوتاه مدت و بلندمدت استراتژی های صریح بازخورد اصلاحی نوشتاری (یعنی زبان آگاهانه و مستقیم) را بر استراتژی های ضمنی (یعنی غیرمستقیم) را برجسته کردند. یافته ها میتوانند به طراحان برنامه درسی کمک کنند تا اصلاحات مناسبی را در دوره های زبان انگلیسی برای زبان آموزان در رشته های علوم پیرا پزشکی انجام دهند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
81 -103
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444247 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.