برگردان نام های خاص از رهگذر شگردهای بومی/بیگانه سازی در دو رمان به سوی فانوسی دریایی و امواج از وولف و شش ترجمه فارسی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
این مقاله نشان می دهد چگونه شش مترجم فارسی نام های خاص دو رمان امواج و بهسوی فانوس دریایی از وولف را ترجمه کرده اند و چگونه ترجمه گری نام های خاص که از رهگذر شگردهای بومی /بیگانه سازی حاصل از تبدیل و تغییرات اختیاری مترجمان پدید می آید، به سبک مترجمان ارتباط پیدا کند. همچنین، چگونه مترجمان ممکن است این حضور گفتمانی را نشان بدهند، ارتباط پیدا می کند به اینکه مترجمان چگونه ممکن است از برخی الگوهای تکرارشونده موسوم به عادت های زبانی در برگردان نام های خاص از رهگذر بومی/بیگانه سازی استفاده برده باشند. پروسه «حفظ اسم» نزدیک ترین شگرد به بیگانه سازی و دورترین شگرد از بومی سازی است. پروسه «جابجایی اسم با اسمی مشابه در زبان مقصد» نزدیک ترین شگرد به بومی سازی و دورترین از بیگانه سازی است. در مجموع، با مقایسه شگردهای مترجمان، می توان گفت نجفی پور و غبرایی بهترتیب از شگردهای بیگانه سازی و بومی سازی به نسبت های مختلف استفاه برده اند. بجانیان نیز تمایل داشته که ترجمه را بیگانه ساز نشان بدهد. حسینی از راهبردهای بومی سازی و طبیعی سازی بهره گرفته است. داریوش و کیهان نیز حد میانه را رعایت کرده اند، گرچه تمایل نشان داده اند که به نسبت زیادتر از بیگانه سازی استفاده ببرند. نتیجه نهایی نشان می دهد که هر شش مترجم اسامی خاص را از رهگذر شگردهای بومی/بیگانه سازی به طرق مختلف ترجمه کرده اند.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
1 -32
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444250 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.