بررسی ادراکات زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی متوسطه در مورد توانایی درک مطلب

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر بهدف بررسی ادراک فرهنگی زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی از توانایی درک مطلب انجام شد. برای انجام پژوهش از طرح آمیخته روش شامل پرسشنامه و مطالعه مصاحبه استفاده شد. شرکت کنندگان، 50 زبان آموز زبان انگلیسی متوسط (25 مرد و 25 زن)، به طور تصادفی با استفاده از آزمون قرار دادن آکسفورد انتخاب شدند. دو قطعه با محتوای فرهنگی متفاوت در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت. شرکت کنندگان خواسته شد که پرسشنامه ای در مقیاس لیکرت را پر کنند که از طریق پلت فرم آنلاین فرم گوگل توزیع شد. همچنین یک جلسه مصاحبه برای جمع آوری اطلاعات دقیق تر انجام شد. مصاحبه ها ضبط، رونویسی و کدگذاری شدند تا موضوعات مشترک را پیدا کنند. تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه و پرسشنامه نشان داد که فراگیران دارای ادراکات فرهنگی مشابهی از توانایی درک مطلب بر اساس جنسیت هستند و طبقه اجتماعی تاثیر معنی داری بر ادراک فراگیران ندارد. این نتایج نشان داد که زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی نسبت به ادغام مطالب فرهنگی در قسمت های خواندنی برای درک بهتر زبان مقصد، نگرش مثبتی دارند. علاوه بر این، مشاهده شد که جنسیت و طبقه اجتماعی تاثیر قابل توجهی بر ادراک فرهنگی فراگیران نسبت به درک مطلب انگلیسی ندارد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
33 -57
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444251 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.