سازوکار تضمین حقوق بشری افراد در پلیس بین الملل

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

سازمان پلیس بین الملل برای ایجاد همکاری و هماهنگی بین پلیس های ملی دولت های عضو ایجاد شده است. این سازمان به منظور رسیدن به اهداف خود اعلان های مختلف و در راس آنها اعلان قرمز صادر می کند که مشابه یک حکم یا مجوز جلب بین المللی متهمین و مجرمین می باشد. مطابق ماده 2 اساسنامه اینترپل، این سازمان باید در عملکرد خود روح حاکم بر اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت کند. لذا این سوال مطرح است که چه ساز و کاری در تضمین حقوق بشر در سازمان اینترپل پیش بینی شده است؟

روش

پژوهش حاضر کیفی و باتوجه به ماهیت موضوع، از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.

یافته ها

 با توجه به اینکه برخی از دولت های خودکامه از اینترپل به عنوان ابزاری جهت تعقیب و دسترسی به مخالفین خود که در واقع فقط اتهام سیاسی داشتند استفاده می نمودند از دو دهه پیش برخی افراد و سازمانها به طور مستمر و منطقی از این امر انتقاد نموده و ضرورت تدوین سازوکاری جهت رعایت حقوق بشری افراد را  مورد تاکید قرار دادند. از این رو، با اصلاحاتی که در اساسنامه کمیسیون کنترل فایل های اینترپل به عمل آمد، این کمیسیون دارای صلاحیت و ترکیبی شبه قضایی گردید و افراد می توانند نزد این کمیسیون تظلم نموده و آرا و تصمیمات کمیسیون برای ارگانهای اینترپل و دولت های عضو در خصوص حذف اطلاعات پردازش شده در اینترپل لازم الاجرا است.

نتایج

با مطالعه و تحلیل مقررات و ساختار کمیسیون و به ویژه نمونه آرای صادره در این پژوهش به این نتیجه می رسیم که کمیسیون همواره سعی می کند با حفظ بیطرفی، حافظ و ضامن حقوق بشری افراد باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 -26
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444323 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.