بررسی کمی و کیفی میکرو و نانوپلاستیک های پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب شهری جنوب تهران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
از مهمترین مطالعات انجام شده روی میکرو و نانوپلاستیک ها، بررسی پساب فاضلاب شهری است، چرا که پساب ها از عوامل مهم در انتقال این آلاینده های نوظهور به محیط زیست می باشند. در این پژوهش، که از آذر ماه 1398 تا آذرماه 1399 انجام  شد هر ماه 4 نمونه 1 لیتری (در مجموع 48 نمونه) از پساب تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران نمونه گیری شد. پس از آماده سازی، نمونه ها 48/47% فیبر، 47.47% فراگمنت و 5/05% را فیلم تشکیل دادند.میانگین تعداد در نمونه ها، بیش از 3000 میکروپلاستیک در هر1 لیتر نمونه پساب برآورد شد. در نمونه های فصل های تابستان و بهار به ترتیب کمترین بیشترین تعداد میکروپلاستیک به تعداد 5905 و4873 محاسب شد که 34/72درصد از آن مربوط به نانوپلاستیک ها بود. همچنین میانگین نتایج 20 تست رامان از 48 نمونه نشان داد که بیشترین مقدار میکروپلاستیک ها مربوط به پلی پروپیلن و به دنبال آن پلی اتیلن است.
زبان:
فارسی
صفحات:
708 -715
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444338 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.