ارزیابی تاب آوری محیط زیست دریایی شمال جزیره قشم- تنگه هرمز براساس مدل DPSIR

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

با توجه به افزایش فشارهای انسانی بر سوحل دریایی، همواره نیاز اساسی به تفهیم و ترسیم چالش های پیچیده پایداری و کمک به ساماندهی تحقیقات احساس می گردد. بنابراین با تدوین چنین چارچوب جامعی می توان به پیش بینی تغییرات و پشتیبانی تصمیم های مدیریتی و همچنین میزان تاب آوری محیط زیست منطقه دست یافت. در این زمینه چارچوب مفهومی مدل عوامل پیشران، فشار، وضعیت، اثرات و پاسخ ها موسوم به DPSIR یکی از رویکردهایی است که می تواند در مناطق ساحلی-دریایی مورد استفاده قرار گیرد. از طرفی قشم نیز به عنوان بزرگترین و مهمترین جزیره و از مناطق استراتژیک حوزه خلیج فارس می باشد. در دهه های اخیر، ویژگی های خاص این منطقه به همراه محیط زیست متنوع و حساس سبب تبدیل این محدوده به یکی از قطب های عمده گردشگری فرهنگی، طبیعی و زمین شناسی کشور شده است. بر این اساس، در تحقیق حاضر با رویکردی توام به بررسی تاب آوری محیط زیست دریایی در کرانه های شمالی سواحل جزیره قشم با استفاده از معیارهای اقتصادی- اجتماعی پرداخته شد. در این راستا به جهت کمی سازی هرچه بهتر نتایج، چارچوب مفهومی مدل DPSIR در تلفیق با مدل معادلات ساختاری (SEM-PLS) که از رویکردهای غیرآزمایشی است، به کار گرفته شد. با توجه به نقشه شناختی فازی، شاخص اقتصادی در این منطقه به ترتیب با وزن های 0/62، 0/62 و 0/5 با شاخص نهادی- مدیریتی و زیستی دارای رابطه دو سویه و مثبت می باشد، این عامل با وزن 65/0 با شاخص اجتماعی- فرهنگی رابطه دو سویه و منفی دارد. همچنین، شاخص اقتصادی با وزن 0/69 با شاخص فیزیکی و شیمیایی رابطه یک سویه و منفی دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
727 -746
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444340 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.