بررسی روند تغییرات جمعیت و تنوع پرندگان آبزی زمستان گذران تالاب ها و نوار ساحلی جنوب دریای خزر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این پژوهش روند تغییرات جمعیت و شاخص های تنوع پرندگان آبزی زمستان گذران جنوب دریای خزر بر اساس داده های سرشماری نیمه زمستانه سی ساله 1988 تا 2017 بررسی و ارزیابی شده است. روند تغییرات جمعیت با استفاده از بسته آماری (RTRIM (TRends and Indices for Monitoring Data و شاخص های بوم شناختی تنوع زیستی با استفاده از نرم افزار SDR-IV  (Species Diversity and Richnes  محاسبه شده است. نتایج نشان داد که میانگین سی ساله تعداد پرندگان ناحیه خزری 71.073±947.853 فرد (1.934.226= حداکثر - 326.281 = حداقل) است. سهم استان مازندران در بسیاری از سال ها همواره بیشتر از مجموع دو استان گیلان و گلستان می باشد. اندازه جمعیت و تعداد گونه های پرندگان آبزی زمستان گذران جنوب دریای خزر تا سال 2003 میلادی دارای نوسان است و از سال های 2004 تا 2009 روند جمعیت افزایشی شده ولی در طی ده سال آخر جمعیت به تدریج با شیب 2/7- درصد کاهش یافته است. نتایج تجزیه و تحلیل شاخص های تنوع گونه ای (شانون-وینر و سیمپسون D)، غنای گونه ای (مارگالف و مینهینیک) و یکنواختی گونه ای (پیلو و سیمپسون E) نشان داد که بالا بودن مقادیر تنوع و غنای گونه ای و پایین بودن مقادیر شاخص های یکنواختی گونه ای طی سال های 2009-2004، ناشی از افزایش تعداد گونه ها به دلیل انجام سرشماری ها با دقت و صحت بیشتر با اجرای برنامه جامع سرشماری و استفاده از پرنده شناسان خارجی بوده است. نتایج این پژوهش می تواند در مدیریت زیست بومی تالاب ها و نوار ساحلی جنوب دریای خزر نقش کاربردی داشته باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
809 -824
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444345 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.