تعیین تعداد ایستگاه های لازم در پایش کیفی آب رودخانه ها براساس ملاحظات زیست محیطی، فنی و اقتصادی (رودخانه گدارچای)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
افزایش تعداد ایستگاه های پایش کیفی آب و نمونه برداری های متعدد، ازجمله اقدامات بهبود بهره وری عملیات کنترل کیفیت آب رودخانه ها به شمار می رود؛ ولی ازآنجا که این کار، هزینه های سالانه پایش را به شدت افزایش خواهد داد، سعی می شود ایستگاه های بااهمیت، پارامترهای مهم و تواتر زمانی اندازه گیری آنها، با روش های علمی تعیین شوند؛ به طوری که بتوان بیشترین تغییرات سیستم تحت بررسی را تبیین کرد. آلودگی روزافزون رودخانه ها گاه سبب عدول از حد خودپالایی رودخانه می شود و خسارات زیادی به محیط زیست آن وارد می کند. بنابراین در این تحقیق ضمن مدل سازی رفتار رودخانه گدارچای با مدل QUAL2K در شرایط ورود پساب نقطه ای و غیرنقطه ای، با استفاده از روش تصمیم گیری چندشاخصه (AHP) به اولویت بندی ایستگاه های پایش موجود در رودخانه پرداخته شد. نتایج مدل سازی نشان داد که پارامترهای کیفی در طول رودخانه با ورود فاضلاب های روستایی روند رو به افزایشی داشتند. نتایج شاخص کیفی با روش WQI نشان داد؛ کیفیت در ایستگاه های پایین دست رودخانه یعنی ایستگاه های 7 و 8 در حالت خوب و به نسبت خوب است که علت آن افزایش بار آلودگی در این ناحیه از رودخانه نسبت به ایستگاه های بالادست است. در این پژوهش هشت ایستگاه پایش کیفی رودخانه گدارچای با معیارهای اصلی C1 (کاهش ریسک بهره برداری از آب رودخانه)، C2 (هزینه پایش کیفی آب در ایستگاه ها)، C3 (برانگیختن حداقل حساسیت های اجتماعی) و C4 (ملاحظات فنی) برای هشت ایستگاه با روش AHP بررسی و اولویت بندی شدند. نتایج وزن معیارها به صورت C1=0.483، C2=0.157، C3=0.272 و C4=0.088 و وزن ایستگاه های 1 تا 8 به ترتیب 5/1، 7/97، 8/6، 16/6، 16/3، 17/5، 16/2و 12 به دست آمد که موید اهمیت و اولویت ایستگاه 6 است.
زبان:
فارسی
صفحات:
517 -536
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444358 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.