بررسی حذف نیترات از محلول های آبی توسط نانوجاذب کاه و کلش گندم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در دسترس بودن آب سالم و پاک از مهم ترین مسایل پیش روی بشر است. آلودگی آب های زیرزمینی و سطحی به نیترات در بسیاری از مناطق جهان، مشکلی جدی به شمار می رود. این پژوهش با هدف بررسی امکان استفاده از نانوجاذب کاه و کلش گندم به عنوان نوعی جاذب ارزان قیمت و مقرون به صرفه در حذف نیترات از محلول های آبی صورت گرفت. در این تحقیق اثر عواملی مانند pH، جرم جاذب، زمان تماس و غلظت اولیه نیترات آزمایش شد. همچنین به منظور بررسی کارایی این جاذب و استفاده از آن در آزمایش های ناپیوسته، آزمایش های واجذب انجام گرفت. از مدل های سینتیک شبه مرتبه اول لاگرگرن و سینتیک شبه مرتبه دوم هوو برای بررسی فرایند جذب استفاده شد. همچنین با استفاده از مدل های ایزوترم فروندلیچ و لانگمیر، داده های جذب تعادلی تجزیه وتحلیل شد. با توجه به نتایج به دست آمده، pH بهینه جذب برای این جاذب، 5 و زمان تعادل برای آن، 30 دقیقه به دست آمد. افزایش مقدار جاذب در ابتدا سبب افزایش جذب نیترات شد. افزایش مقدار کاه و کلش گندم به بیش از 0/5گرم تاثیری بر کارایی جذب بیشتر نیترات نداشت. با افزایش غلظت اولیه نیترات بازده حذف یون نیترات توسط نانوجاذب کاه و کلش گندم کاهش یافت. بر اساس نتایج به دست آمده فرایند جذب از مدل سینتیک شبه مرتبه دوم هوو تبعیت کرد و داده های جذب با ایزوترم فروندلیچ مطابقت بیشتری داشت. بنابراین می توان گفت نانوجاذب کاه و کلش گندم به منزله جاذب مناسب و مقرون به صرفه با حداقل تکنولوژی در حذف نیترات کاربرد دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
572 -587
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444361 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.