ارزیابی سطح سرب خون در کودکان ایرانی: یک مرور نظام مند

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

قرار گرفتن در معرض سرب و اثرات آن بر سلامت کودکان یکی از مهم ترین و گسترده ترین دغدغه های جوامع بشری امروز است. بنابراین هدف از این مطالعه مروری، ارزیابی سطح سرب خون در کودکان ایرانی می باشد.

مواد و روش ها

در این مطالعه مروری، پایگاه های اطلاعاتی پابمد، اسکوپوس، ساینس دایرکت، ایران مدکس، مگ ایران و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی به طور جامع برای مقالات از سال 1384 تا پایان مهرماه 1400 منتشر شده بودند، جستجو شد. مطالعاتی که در آن ها میزان سرب خون در کودکان ایرانی گزارش شده بود، جمع آوری گردید. سپس مقالات مطابق چک لیست از پیش تهیه شده مورد ارزیابی قرار گرفتند.

یافته ها

از مجموع 143 مقاله ای که در جستجوی اولیه یافت شد، 13 مطالعه در بررسی سیستماتیک حاضر گنجانده شد. کم ترین و بیش ترین سطح سرب خون به ترتیب در آبادان 65/0 میکروگرم بر دسی لیتر و در مشهد 1/57 میکروگرم بر دسی لیتر بود. در سه مطالعه انجام شده در مشهد و اصفهان، میزان سرب خون در همه کودکان مورد مطالعه بالاتر از 5 میکروگرم بر دسی لیتر گزارش شده است. سطح تحصیلات پدر، استفاده از غذاهای کنسروی، عادت خوردن خاک توسط کودک، آسیب به رنگ خانه و کاهش سطح آهن خون از عوامل مرتبط با افزایش سطح سرب خون در کودکان ایرانی بود.

نتیجه گیری

با توجه به شیوع بالای نمونه های سرب خون بالای 5 میکروگرم بر دسی لیتر در برخی از مطالعات، کاهش مواجهه با سرب باید به طور جدی توسط سیاست گذاران سلامت و سیستم های بهداشتی دنبال شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
221 -244
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444500 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.