کانی شناسی و تغییرات شیمیایی سولفوسالت های کانسار سرب و روی فراگرمایی آی قلعه سی (جنوب شرق تکاب، شمال غرب ایران)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

کانسار فراگرمایی سرب و روی (نقره) آی قلعه سی در شمال غرب ایران و جنوب شرق تکاب واقع است. جایگاه ساختاری آن در برخوردگاه کمربند آتشفشانی ارومیه- دختر با پهنه سنندج- سیرجان است. براساس بررسی های میکروسکوپی و تجزیه به روش ریزپردازش الکترونی، ترکیب این سولفوسالت ها از سری تنانتیت- تتراهدریت است. این کانی ها بیشتر در کانی های میزبان جایگزین شده اند و نتایج ریزپردازش الکترونی نشان می دهد که ترکیب شیمیایی آنها وابسته به ترکیب کانی شناسی کانه های سولفیدی میزبان است. با نفوذ گنبدهای داسیتی نزدیک کانسار، سیال های گرمابی با گریزندگی بالای گوگرد و آرسنیک و به طور فرعی آنتیموان تشکیل می شوند. فعالیت دوباره گسل ها سبب برشی شدن کانه های سولفیدی اولیه شده و زمینه را برای نفوذ سیال های گرمابی فراهم می کند. نفوذ و چرخش این سیال ها در بخش های برشی شده کانسار به دلیل گریزندگی بالای گوگرد و آرسنیک، شرایط ترمودینامیکی جدیدی را برای سامانه موجب شده که خود سبب ناپایداری کانی های سولفیدی می شود. در وضعیت جدید، خرده های برشی کانه های اسفالریت، کالکوپیریت و پیریت با این سیال ها واکنش کرده و کانه های سولفوسالت سری تنانتیت- تتراهدریت را بوجود می آورند.

زبان:
فارسی
صفحات:
223 -238
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444521 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.