بررسی کانی سازی و میانبارهای سیال ذخیره مس لپه زنک، پهنه البرز مرکزی، ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

ذخیره مس لپه زنک، در 15 کیلومتری شرق تهران و بخش جنوبی پهنه البرز مرکزی واقع است. واحدهای سنگی رخنمون یافته در گستره این ذخیره شامل یک توالی از سنگ های آتشفشانی و آذرآواری (بازالت، آندزیت، تراکی آندزیت و توف داسیتی و شیشه ای) مربوط به سازند فجن به سن پالیوسن - ایوسن پیشین هستند که با توده های آذرین نیمه عمیق با ترکیب میکرومونزودیوریت- گابرو قطع شده اند. کانی سازی مس در این ذخیره، به صورت رگه-رگچه های کوارتزی (کربنات و باریت) همراه با دگرسانی های سیلیسی، آرژیلیک، کربناتی و پروپیلیتیک در سنگ های آندزیت - تراکی آندزیت رخ داده است. ساخت ها و بافت های رگچه ای و برشی در کانسنگ مس دار این ذخیره بسیار رایج هستند. کانی شناسی کانسنگ ساده و شامل کانی های اولیه پیریت، کالکوپیریت، مگنتیت، هماتیت و روتیل است که با کانی های ثانویه چون دیژنیت، کوولیت، مالاکیت و ترکیب های هیدروکسیدی آهن همراهی می شوند. بررسی میانبارهای سیال برای کانی های کوارتز و باریت موجود در کانسنگ مس دار و رگه های باریت نشان می دهد که بیشتر میانبارهای اولیه از نوع دو فازی غنی از مایع (L+V) هستند. بر پایه بررسی های ریزدماسنجی، دمای همگن شدگی میانبارهای اولیه در کوارتز و باریت به ترتیب 100 تا 198 و 110 تا 207 درجه سانتی گراد است. شوری در میانبارهای اولیه این دو کانی به ترتیب گستره تغییراتی از 88/0 تا 55/8 و 96/4 تا 86/7 درصد وزنی معادل نمک طعام را نشان می دهد. بر اساس نتایج ریزدماسنجی میانبارهای سیال، سردشدن و رقیق شدگی سیال های گرمابی با آب های جوی دلایل اصلی نهشت کانی ها در ذخیره مورد بررسی هستند. نتایج بررسی های زمین شناسی، کانی شناسی، دگرسانی و بررسی میانبارهای سیال نشان می دهند که ذخیره لپه زنک بیشترین شباهت را به کانسارهای نوع فراگرمایی سولفیدشدگی پایین - متوسط دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
253 -266
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444523 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.