تاثیر ارزش های اجتماعی بر تحول مجازات با تاکید بر جغرافیای فرهنگی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
بشریت در طول ادوار مختلف، شاهد تحولاتی بوده است؛ تحولاتی که با گذر زمان و شکل گیری دولت ها و تحت تاثیر ارزش های اجتماعی، قابلیت دگرگونی مجازات ها را نیز دارد. ارزش هایی که صرفا منحصر به فلسفه خاصی نیست و در تمام جوامع، بدون توجه به اختلافات جغرافیایی، مقبول طبع بشریت است. بر این اساس، مسیله مورد بررسی آن است که کدام یک از ارزش های اجتماعی بیشترین میزان تاثیرگذاری بر تحول مجازات را با تاکید بر جغرافیای فرهنگی خواهد داشت؟نتایج تحقیق، نشان می دهد که در تمامی جوامع، ارزش های اجتماعی با گفتمان های مختلف وجود دارد اما در مننطقه جغرافیایی ایران، ارزش های مبتنی بر اخلاق و فرهنگ، به نسبت، توانایی تاثیرگذاری حداکثری بر تحول مجازات را خواهند داشت. به گونه ای که تصور تاثیر فشارهای سیاسی بر تحول مجازات، به خصوص در مجازات های سختی چون رجم و شلاق به حداقل رسیده است. بنابراین، امروزه نظام کیفری ایران از رهگذر توسعه آزادی و دموکراسی و به اقتضای مصلحت و با ابتناء بر ارزش های اجتماعی، قابلیت تعطیلی و یا جایگزینی یکچنین مجازات هایی را یافته است که این امر می تواند به نوعی، مبین انسانی تر شدن مجازات ها باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
638 -656
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444587 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.