مقایسه الگوی جذب و کارآیی منابع متیونین آزاد کریستاله مصنوعی و باند شده به پروتئین در مرغ های ‏گوشتی با مصرف تک وعده ای خوراک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این آزمایش به منظور مقایسه الگوی جذب و کارآیی منابع مختلف متیونین شامل منابع آزاد کریستاله مصنوعی (دی- ال- متیونین (DL-Met)، ال- متیونین (L-Met) و دی پپتید (Met-Met)) و متیونین باند شده به پروتیین (PB-Met) در مرغ های گوشتی با مصرف تک وعده ای خوراک انجام شد. تعداد 100 قطعه جوجه‎ گوشتی ماده سویه راس 308، در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج جیره‎ آزمایشی (پایه، DL-Met2.0، L-Met2.0، Met-Met2.0 و PB-Met2.0) به دلیل مطابقت با رژیم تک وعده ای نیمچه های مادر گوشتی از سن 39 تا 60 روزگی تغذیه شدند. در طی دوره آزمایش، میزان 90 گرم خوراک پلت 1 بار در روز به هر مرغ داده می شد که طی مدت 5/2±17 دقیقه مصرف می گردید. نتایج نشان دادند که مکمل سازی جیره با متیونین باند شده به پروتیین (PB-Met2.0) موجب بهبود معنی دار (01/0<p) عملکرد رشد در مقایسه با مصرف آمینو اسیدهای مصنوعی شد. حداکثر غلظت متیونین پلاسمای خون، 1 ساعت پس از مصرف جیره های حاوی DL-Met2.0 و Met-Met2.0 و 2 ساعت بعد از مصرف جیره های حاوی PB-Met2.0 و L-Met2.0 مشاهده شد (01/0<p). بالا ترین میزان پروتیین لاشه و کارآیی پروتیین (01/0<p) و همچنین پایین ترین میزان نیتروژن فضولات (05/0<p) در تیمار حاوی PB-Met2.0 مشاهده شد. کارآیی آمینو اسید های ضروری خصوصا متیونین، در مرغ های تغذیه شده با جیره حاوی PB-Met افزایش یافت (01/0<p). در نتیجه به نظر می رسد که در مرغ های گوشتی با مصرف تک وعده ای خوراک،  DL-Met و Met-Met به دلیل عدم همزمانی جذب با سایر آمینو اسیدها، بهره وری کمتری دارند. بنابراین همزمان سازی جذب آمینو اسید متیونین با استفاده از منابع مناسب، موجب افرایش کارآیی آن می شود. در نتیجه PB-Met به عنوان منبع ترجیحی مکمل متیونین در جیره مرغ های گوشتی با مصرف تک وعده ای خوراک پیشنهاد می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 -11
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444908 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.