هستی شناسی حقیقت علم و ثمرات مترتب بر آن از منظر حکمت متعالیه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:

مساله علم یکی از بنیادی ترین مباحث فلسفه است که بسیاری را به تامل درباره حقیقت و کیفیت آن واداشته است. مفهوم علم که به معنای مطلق دانش و آگاهی است، مفهومی بدیهی است، اما رویکرد حکماء اسلامی به حقیقت آن متفاوت است. بعضی آن را امری سلبی و بعضی آن را صورت منطبعه در عقل و برخی نیز آن را از مقوله اضافه دانسته اند. ملاصدرا نیز با توجه به مبانی خاص خود مانند اصالت وجود، حقیقت علم را امری وجودی و حضوری می داند و با این رویکرد علم را از سنخ وجود و خارج از مفاهیم ماهوی می داند. در این پژوهش ابتدا به بررسی و تحلیل چیستی علم از دیدگاه حکمای اسلامی پرداخته شده است و سپس با روش تحلیلی دیدگاه ملاصدرا درباره حقیقت علم مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت ثمرات وجودی مترتب بر آن را بررسی کرده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
23 تا 39
لینک کوتاه:
magiran.com/p2446803 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!