افشای سر الهی حلاج در مضمون سازی دوگانه صائب

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
صایب تبریزی در ساخت و پردازش انواع مضمون های اخلاقی دستی توانا داشته است. او در بیان، تایید و تاکید مفاهیم و مضمون های شاعرانه خود در زمینه های گوناگون، تمثیل های زیبایی ارایه می دهد و برای پربار کردن این تمثیل ها، بیش از هر چیزی از داستان ها و برجستگی شخصیت های موجود در منابع شعری پیش از خود بهره می برد؛ اما این شخصیت ها با تمام پختگی شان برای تمثیل سازی، گاهی در بیان ارزش مضامین برجسته، چنان که باید طبع مضمون پرداز صایب را راضی نمی کنند؛ پس صایب، با استفاده معکوس و برخلاف آنچه خود نیز از این شخصیت ها به کار می گیرد و این بار با کنار زدن برجستگی آن ها، ارزش و مقام مضامین موردنظر خود را مطرح می سازد. در این مقال به بررسی نگاه او به مقام عرفانی حلاج و مفهوم عرفانی افشای راز الهی و ترک ادب در برابر او پرداخته خواهد شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 27
لینک کوتاه:
magiran.com/p2447159 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!