نقش مدیریت صحیح اطلاعات در جریان رویارویی با همه گیری کووید-19 با استفاده از راهبرد سلامت دیجیتال

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

در شرایط بحرانی فراهم کردن اطلاعات با کیفیت کاری بسیار دشوار است و با قطعیت می توان گفت که بدون کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام این امر امکان پذیر نیست. هدف این مطالعه مروری، بررسی چگونگی پیشگیری بروز اینفودمی با استفاده از مدیریت اطلاعات وسلامت دیجیتال است.

روش

در این مطالعه مروری برای دستیابی هدف مطالعه، گزارش ها و پیشنهادها سازمان های بین المللی مانند سازمان بهداشت جهانی، یونیسف و همچنین تجربیات برخی کشورها در مدیریت کووید-19 مورد مطالعه قرار گرفت.

یافته ها

سازمان های بین المللی فعالیت های موثری برای مقابله با آثار مخرب حاصل از نشر اکاذیب، بی اطلاعی مردم، و فعالیت های سودجویانه برخی رسانه های اجتماعی انجام داده اند. همچنین برخی کشورها با استفاده از فناوری های دیجیتال از قبیل هوش مصنوعی در پاسخ به بحران، به مبارزه با همه گیری موجود پرداخته اند.

نتیجه گیری

ایجاد سیستم جمع آوری داده ها از سطح مردم وتوزیع اطلاعات معتبر از سطح دولت از جمله اقدامات مهمی است که دولت های کشورهای موفق در مدیریت بحران کووید-19 به اجرا درآورده اند

زبان:
فارسی
صفحات:
455 تا 461
لینک کوتاه:
magiran.com/p2447785 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!